Beach tour - Goasiatravel

Beach tour

Tour Hanoi – Quan Lan island (3 days – 2 nights)

Price: 189 USD

Hanoi, Bai Tu Long Bay, Quan Lan Island

Tour Hanoi – Quan Lan island (2 days – 1 night)

Price: 142 USD

Hanoi, Bai Tu Long Bay, Quan Lan Island