Laos one Day Tours - Goasiatravel

Laos one Day Tours

Vientiane City tour [FULL DAY]

Price: 47 USD

Duration: 1 Day

Vientiane City tour – Buddha Park

Price: 49 USD

Duration: 1 Day

Luang Prabang City tour [FULL DAY]

Price: 56 USD

Duration: 1 Day

Day trip to Khmu Village by car ( L )

Price: 64 USD

Duration: 1 Day

Vientiane – Vang Vieng Day Tour

Price: Call for pricing

Duration: 1 Day Tour

Luang Prabang – Pak Ou Caves [HALF DAY]

Price: Call for pricing

Duration: 1 Day

Luang Prabang – Pak Ou Caves [1 DAY]

Price: 64 USD

Duration: 1 Day

Luang Prabang – Kuang Si Waterfalls [HALF DAY]

Price: Call for pricing

Duration: Half day

Temple of Literature

Luang Prabang – Elephant Riding & Trail of Falls

Price: Call for pricing

Duration: 1 Day